تعطیلی سونا و جکوزی استخر ایذه و دریافت کامل پول بلیط
تعطیلی سونا و جکوزی استخر ایذه و دریافت کامل پول بلیط

ارسالی مخاطبان/ با رسیدن فصل تابستان مردم زیادی به استخر مراجعه می‌کنند که با وجود هزینه ورودی ۸ الی ۹ هزار تومانی، اکثر مواقع سونا و جکوزی خاموش هستند و وقتی به مسئولین استخر اعتراض می‌کنیم اهمیتی داده نمیشه! این هزینه ورودی شامل چی میشه؟ آیا فقط مربوطه به آب خودِ استخر است؟! ◀ با […]

ارسالی مخاطبان/

با رسیدن فصل تابستان مردم زیادی به استخر مراجعه می‌کنند که با وجود هزینه ورودی ۸ الی ۹ هزار تومانی، اکثر مواقع سونا و جکوزی خاموش هستند و وقتی به مسئولین استخر اعتراض می‌کنیم اهمیتی داده نمیشه! این هزینه ورودی شامل چی میشه؟ آیا فقط مربوطه به آب خودِ استخر است؟!

◀ با توجه به انتقادات بسیاری از جامعه ورزشی شهرستان از برخی موارد عملکرد متولی ورزش، به زودی گزارشی از وعده‌ها و پروژه‌های نیمه تمام و متروکه حوزه ورزش و جوانان در این رسانه منتشر می‌شود.

انتهای پیام/*