ادارات ایذه همچنان روی ریل تغییرات/محرومیت ایذه از مدیر توانمند دیگر!   
ادارات ایذه همچنان روی ریل تغییرات/محرومیت ایذه از مدیر توانمند دیگر!   
قطار جابه‌جایی مدیران شهرستان ایذه به مخابرات رسید و یکی از مدیران توانمند تاریخ شهرستان ایذه را در مسیر عزل و نصب قرار داد.

به گزارش پایگاه خبری ایذنه نامه (ایزنا) ، ساعتی پیش چند دهمین تغییرات مدیریتی ادارات ایذه در حالی در مخابرات شهرستان صورت گرفت که چند صدمتر آنسوتر مسلم اسدی اردلی به عنوان سرپرست اداره آموزش و پرورش معرفی شد.

 شتاب قطار تغییرات مدیدیتی در حالی به مخابرات شهرستان رسید که مظفر عالیپور به عنوان یکی از مدیران موفق شهرستان در طول سال‌های اخیر نمره بسیار موفقی از شهروندان مراجعه کننده به این مرکز گرفته بود.

عالیپور در طول سال‌های اخیر تحت شرایط کمبودها کارنامه موفقی در زمینه خدمات مخابراتی و اینترنتی در شهرستان کسب کرده بود ولی ناگهان قطار تغییرات مدیران خیابان بلوار مدرس پس از گذشت از ایستگاه آموزش و پرورش سوت خود را بار دیگر در چهارراه هلال احمر و اداره مخابرات کشید تا سرنوشت مدیران شهرستان حتی در ماه‌های پایانی فعالیت نماینده شهرستان در حال تغییر باشد.

 حسن اسکندری ظهر امروز طی مراسمی به عنوان سرپرست جدید اداره مخابرات شهرستان ایذه معرفی شد. اسکندری از کارمندان با سابقه مخابرات شهرستان ایذه است‌.

انتهای پیام/*