برکناری چند مدیر ایذه‌ای با اجرای پایان مامور به خدمتی؟!
برکناری چند مدیر ایذه‌ای با اجرای پایان مامور به خدمتی؟!

با توجه به جابه‌جایی نیروهای اداری شهرستان در طول ۳ و نیم سال اخیر و قرار گرفتن آنها در جایگاه مدیریت برخی از ادارات با اجرای منع ادامه خدمت ماموران به خدمت باید شاهد وداع آنها با پست‌های حاصله در این دوران باشیم.

به گزارش پایگاه خبری ایذه نامه (ایزنا) ، با توجه به جابه‌جایی نیروهای اداری شهرستان در طول ۳ و نیم سال اخیر و قرار گرفتن آنها در جایگاه مدیریت برخی از ادارات با اجرای منع ادامه خدمت ماموران به خدمت باید شاهد وداع آنها با پست‌های حاصله در این دوران باشیم.

با توجه به مصوبه و ابلاغیه منتشره به نقل از استانداری خوزستان، تا پایان ماه آینده باید شاهد عزل و نصب‌های جدید در ادارات شهرستان و بازگشت نیروهای مامور به خدمت به شغل اصلی خود باشیم.

با بررسی‌های انجام شده، اگر قانون منع ادامه کار مدیران مامور به خدمت طبق ابلاغیه منتشره فقط شامل نیروهای آموزش و پرورش باشد باید شاهد بازگشت ۵ نفر و اگر شامل تمام نیروهای مامور به خدمت در ادارات دیگر باشد نیز باید شاهد حداقل ۷ تغییر در جایگاه‌های ذکر شده باشیم.

حال در صورت تحقق یافتن این تغییرات در بازه زمانی اعلام شده باید شاهد وارد شدن جابه‌جایی‌ها در ادارات مختلف شهرستان به کانال ۸۰ نفر جابه‌جایی باشیم که نسبت به تعداد ادارات در شهرستان یک آمار جالب و کم سابقه را رقم خواهد زد.

این در حالی است که جابه‌جایی چند باره در راس برخی از ادارات در پی اجرای این قانون در کنار عزل و نصب‌های قبلی می‌تواند رکورد ۴ مدیر در ۴ سال برای برخی از ادارات را به ثبت برساند!

انتهای پیام/*

 

اخبار ایذه