تاریخ: 12:50 :: 2016/06/22
در پروژه‌های خوزستان باید خوزستانی مشغول به کار شود / پسندیده نیست که بنزین وارد کنیم

نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی: خوزستان از بیکاری رنج می برد و رشد بیکاری درمناطق ما زیاد است و در همین جهت نیز ایذه و باغملک نیز فراموش شده‌اند و کسی هم به مناطق ما نرسیده و همچنین اگر پروژه‌ای در خوزستان است باید خوزستانی مشغول به کار شود که حتما در […]

نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی: خوزستان از بیکاری رنج می برد و رشد بیکاری درمناطق ما زیاد است و در همین جهت نیز ایذه و باغملک نیز فراموش شده‌اند و کسی هم به مناطق ما نرسیده و همچنین اگر پروژه‌ای در خوزستان است باید خوزستانی مشغول به کار شود که حتما در آینده این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.هدایت الله خادمی

به گزارش ایزنا، هدایت الله خادمی اظهار داشت: خوزستان با 9 نفر در کمیسیون انرژی فقط یک نفردرهیئت رئیسه کمیسیون دارد، اما نمایندگان استان‌های دیگر هرکدام یک نفر را به عنوان هیئت رئیسه در کمیسیون دارند؛ این موضوع در واقع به خوبی مدیریت نشد و گرنه می‌بایست همه اعضای هیئت رئیسه خوزستانی می‌بودند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به اولویتهای این کمیسیون اشاره کرد و گفت: بحث‌های متفاوتی را باید پیگیری کنیم، یکی از این مباحث مرتبط با قراردادهای نفتی است. من در این زمینه به جد وارد خواهم شد.

وی گفت: یک‌سری قراردادهایی درحال بسته شدن است که استقلال سیاسی و اقتصادی مان را زیر سوال می برد. قراردادهایی 25ساله‌ای را دارند به خارجی ها واگذار می‌کنند تحت عناوینی که می‌خواهیم سرمایه گذاری کنیم و یا برای ورود سرمایه‌دارها؛ با این کار تولید، اکتشاف و نیز بهره‌وری رابه خارجی‌ها واگذار می‌کنند.

خادمی با بیان اینکه این کار صنعت نفت ایران را به 70 سال پیش برمی‌گرداند، عنوان کرد: به جای اینکه دانش را منتقل کنند با این اقدام آن چیزی را که داریم، از دست می‌دهیم. این یکی از کارهای مهمی است که باید جلوی آن را بگیریم که اگر کمیسیون وارد شود بهتر است و اگر نه بنده به تنهایی وارد خواهم شد و موضوع را پیگیری خواهم کرد.

جلوی خام فروشی را بگیریم

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری دررابطه با خام‌فروشی گفت: باید جلوی خام فروشی را بگیریم به سبب اینکه دلیلی ندارد که منابع خدادی خود را همین طور استخراج کنیم و بدون ارزش افزوده به خارجی‌ها بدهیم بدون اینکه در قیمت‌گذاری آن هم نقشی داشته باشیم.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی افزود: در این خام فروشی آنها(خارجی‌ها) یک مبلغی را به ما می‌دهند و سپس بخش اعظمی از این مبلغ را برای خرید ماشین‌آلات و برای تولید بعدی همان مواد خام که در قیمتشان نیز ما نقشی نداریم استفاده می‌کنیم. بنابراین باید بحث خام فروشی را پیگیری کنیم.

پسندیده نیست که بنزین وارد کنیم

وی تصریح کرد: در بحث مخازن مشترک باید تلاش کرد بیشتر برداشت کنیم و برای ما زشت است که بنزین را وارد کنیم بالاخره باید حرکت کرد به سمت پالایشگاه‌ها،  پتروشیمی‌ها و صنایع پایین دستی تا مواد خام نفروشیم وآن را تبدیل کنیم به کالای دیگری که ارزش افزوده ای داشته باشد.

در پروژه‌های خوزستان باید خوزستانی مشغول به کار شود

خادمی با اشاره به مدیران غیربومی در صنعت نفت استان خوزستان تاکید کرد:استان خوزستان از بیکاری رنج می برد و رشد بیکاری درمناطق ما زیاد است و در همین جهت نیز ایذه و باغملک نیز فراموش شده‌اند و کسی هم به مناطق ما نرسیده و همچنین اگر پروژه‌ای در خوزستان است باید خوزستانی مشغول به کار شود که حتما در آینده این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

انتهای پیام/تسنیم*

Print Friendly, PDF & Email

نظرات کاربران (3)

 1. ابراهیم شهبازی

  جناب خادمی عالی بود ای کاش میگفتیدوزیرنفت باید خوزستانی ونفتی وفراجناهی وحتی بادوره حداقل 8ساله باشدواگرشایستگی داشت ووام دارهیچ جناهی نبود ومنافع ملی وعزت ملی را در نظر داشت همواره وزیر باشدوزیر بعداز خودش را نیزاوپیشنهاددهدچراکه سیاست کاری وزارت نفت باسایر وزارتخانه های دیگر متفاوت است ومدیران غیر نفتی حتی ستادی نمیتوانند موفق شوندچون توسط زیردستان متملق فریب داده میشوندوتوسط افراد متخصص وبا تجربه که تحمل عدم شایسته سالاری را ندارند نیزفریب داده میشوند مثل هم اکنون که صنعنت نفت درجا میزندومخازن مشترک توسط امریکا بهتر است بگویم دزدیده مشونددل خوش نکنیم به آمار برداشت دروغین آنهامگر میشود بزرگترین پالایشگاه CNGجهان رادرقطر با این برداشت تغذیه نمودشماره موبایلی ازشما دارم جواب نمیدهد شماره بنده……………….میباشددستوردهیدهماهنگی شود تاحضوری ملاقاتی داشته باشیمبنام خدا
  مقام منیع وزیرمحترم نفت
  باسلام واحترام
  موضوع: همانگونه که بدستوراستادبزرگوارجناب نعمت زاده دراوایل دیماه93دستورحذف ایران کدردادندوبطوررسمی حذف شدا باعنایت به اینکه بسختی باسیستم نفت پیوند داده میشودبه همان شدت دستورکه به پیکره صنعت پیوست امیداست باهمان شدت دستورفرمایید ازپیکره صنعت نفت حذف شود(جلوضررازهرکجا گرفته شودسوداست)
  ازآنجائیکه طرح نظروازآن مهمتراعمال نظرواجب است اینجانب ابراهیم شهبازی بازنشسته 11/91ملی حفاری دیپلمه دارای 30سال خدمت درصنعت حفاری سه سال سابقه کاردربندرخرمشهروامام ویک سال افتخار حضوردرجبهه های جنگ رادارم نظربه اینکه افتخار حضوردرپروژه تغذیه اطلاعات کاردکس انبارهای شرکتهای خارجی حفاری رانیزدارم وازپایه گزاران سیستم مکانیزه کالای ملی حفاری میباشم بدینوسیله خاطرعا لی را که ازمدیران اجرائی برترومدرسی موفق وزبانزد در این زمینه هستید بمواردزیر معطوف میدارم
  1-یکی ازسیستم های فراگیر طبقه بندی سیستم تعرفه های گمرکی است که آهنگ موزنی ایجادکرده وزبان مشترک جهانی دارد و موجب گردیده همه گمرکات جهان بااین زبان صحبت کنندواین همزبانی باعث نظم گردیده است ایران کدبرگرفته ازسیستم سماپل وسماپل برگرفته ازسیستم ناتومیباشد که شرح آن دراین مقوله نمی گنجدای کا ش این همه زحمت بااندکی صبر واحتیاط وداشتن آخرین اطلاعات وبکاربردن ذوق وسلیقه سیستم طبقه بندی فراگیرجهانی که اعتبارملی نیز باشدارائه میگردید وجهان راشگفت زده وحاضر به تبعیت از آن می نمود
  2-اگریکی ازاهداف مهم ازطبقه بندی قوانین طبقه بندی حذف تشریفات زاید صادرات وواردات وترخیص باشددرایران کدخلاف جهت عمل شده ودلیل ا صلی توقف آن توسط جناب نعمت زاده شایدهمین باشد
  3-ارزش مکانی وارزش سفارشاتی اقلام وپیوند آن باصنعت دراین کددیده نمیشود
  4- این کدنمیتواند باپارت نامبرارتباط برقرارنمایدمثل ارتباط پارت نامبرکاترپیلارباMESCصنعت
  5-یقیننآ چنانچه ازبزرگان متعهدواهل فن آشنا به طبقه بندی شرکتهای وابسته طی جلسه ای نظرمیخواستندوصورتجلسه میگردید این همه هزینه به صنعت تحمیل نمی شدوشاید شدت اجرای دستورآنهم بانیت خیرجهت به هنگام رسانی امری نوین موجب گردیدکسی اعمال نظرننماید ناگفته نماندسیستم ایران کدجهت اقلام پرمصرف روزمره فوق العاده است ونکات برجسته مثبت فراوان نیزدارد
  همراه 09163064776 مدیرعامل شرکت تآزه تآسیس فرتاک سیستم اروند
  که سرلوحه کاری آن طبقه بندی وپارت نامبر یکتا
  میباشدومدتهاست بمنظورسیدن به هد ف جمع آوری
  میگرددتاانشاءاله بیاری خدا باصبرومطالعه به هدف
  برسیم باتقدیم احترامات فائقه
  ابراهیم شهبازی650557
  آدرس: شهرک ملی حفاری – خ فتح 1 پ 32 eshahbazifartak@gmail.com

  این نامه راآقای اکبری دستور دادند بایگانی شود؟بنام خدا
  مقام منیع وزیرنفت استادبزرگوارجناب آقای زنگنه
  مقام منیع وزیرمحترم نفت
  باسلام واحترام
  موضوع :نمونه ای خرید جمعی– که درآینده الگوی خریدبرای برخی اقلام درصنعت قرارگیردواولین دریافت کننده آن جناب وزیرباشند
  1- ابتدااطلاعات کل پرسنل توسط اموراداریها بصورت سیستماتیک به سیستم گویای البسه تغذیه میشود
  1-سامانه گویای البسه وزارت نفت کلیه پرسنل اعم ازداخلی /اقماری /بیمارستانی /رسمی/ حراست/ قراردادی /پیمانکاری /حتی پرسنل شرکتهای خارجی رانیزمیتواندشامل شود امورادرایها به هرپرسنل رمزورود/کدسه رقمی شرکت یاپیمانکاری جهت ثبت آخرین اطلاعات متغیر افراد سایز/کدپستی محل سکونت/کدسمت /کدشرکت تا بهمراه شماره حساب خودبصورت تلفنی به تغذیه نمایند سیستم هوشمند باتوجه به کدپستی آدرس رامینویسد وهمچنین سمت رامی نویسد و سمتهایی که البسه به آنها تعلق نمیگیرد راحذف مینماید وچون سیستم هرششماه به هنگام میشود چنانچه احدی ازپرسنل اطلاعات غلط یاگذشته رابه سیستم بدهد به جرم ترجیح دادن منافع شخصی برمنافع ملی وسازمانی تنبیهاتی چون تعویق یکسا ل ترفیع تنزل به یک رتبه پایین تر و امثالهم مجازات میگرد دالبته درموردپرسنل پیمانکاران و شرکتهای خارجی باتوجه به قرارداد فی مابین و نیز اخلال درآمارمیتوان قوانینی تنبیهی درنظرگرفت
  2- استخراجی تغذیه شده پرسنل که توسط خودپرسنل اعلام گردیده مطابقت وچنانچه مغایرتی داشته باشد آنرااصلاح وپس ازتصویب مجدددرخواست موظف میگردد شماره حساب کل پرسنل خودرابه سیستم تغذیه نمایند
  2-بطریق فوق ملاحظه میفرماییداطلاعات دقیق کلیه البسه صنعت بدست می آیدآماری باتیراژبالا که کنسرسیومی جهت تآمن آن میطلبد که درتمام شهرهای ایران نمایندگی داشته باشددرواقع وزارت نفت موجب میگرددتاشرکتهای تولیدی پوشاک توسعه یابند درتمام شهرهای ایران گشایش شعبه بنمایند
  3-پس ازاعلام تیراژدرفراخوان کنسرسیوم هایی متشکل ازچند تولیدی بوجود می آیندوشرکتهای پوشاک که دارای کارخانه پارچه بافی هستندوتوانمند هستند واردرقابت مشوند که صنعت میتواندبنفع خودازاین رقابت استفاده نماید
  4- باتوجه به جمع آمارکدپستی استخراجی ازسامانه محل شعبه وظرفیت تولید آنرادرهرشهرستان میتوان مشخص نمود تاشرکت کنندگان وکنسرسیوم های متشکله گشایش شعبه به منظورمدیریت تولید وتوزیع بنمایند
  5-ازنام ونام خانوادگی وآرم شرکت/ استخراجی ازسیستم جهت چاپ ودوخت به لباس میتوان استفاده نمود ازآنجائیکه رنگ البسه هرشرکت مصرف کننده درهردوره متفاوت است وتاچهاردوره تکرارنمیشودتعیین رنگ اتیکت نام ونام خانوادگی باکارشناسی دقیق مشخص میگرددوهمچنین کیسه پکینگ
  6- به مناقصه گران واجد شرایط کارت سیستماتیک حاوی رمزعبورورمزورودداده میشود تاوارد سامانه شوندو اسنادمناقصه را بصورت سیستماتیک طی عبورازچند گام تکمیل نمایند پس ازتکمیل فرمها سیستم گویا به آنها اجازه واردنمودن قیمت را میدهد وسیستم هوشمند ارقام رابصورت محرمانه بایگانی مینماید وبرای روئیت آنها به مناقصه گریک رمزبازگشایی تاریخ دارمیدهد درروزاعلام برنده رمزها واردسیستم میشوند ونفرات به ترتیب برای انتخاب برنده مشخص وکمیسیون برنده رابادلیل انتخاب مینماید ومنطق سیستم هوشمندبطریقی است که بطورسیستماتیک برای کلیه شرکت کتبآنامه تشکرآمیزارسال مینماید
  7- اولویتهای مهم برای انتخاب برنده بترتیب 7جذب سرمایه ایرانیان وطن پرست مقیم خارج ازکشورمیباشد این امرموجب میگردد شرکتهای لیزینک خارجی که متولیان آن ایرانی مقیم خارج ازکشورهستند تشکیل تاسرمایه آنها بصورت هدفمند واردکشورشود
  2-7 ازآنجاییکه سرمایه گذاری درصنعت پوشاک ازموارد تحریم نمیباشد چنانچه امتیازاولویت به مناقصه گران براساس رتبه کشورهاداده شودبترتیب 15کشوربرتر/ا-چین 2-امریکا3-ایتالیا4-ژاپن5-هند6-مکزیک7-تالند8-اندونزی9-پاستان10-آلمان11-کره جنوبی12-انگلستان13-برزیل14-ترکیه15-بنگلادش یقیننآچنانچه مناقصه گری بتواندجذب سرمایه ازکشورچین وامریکا رابنمایدنشان اقتدارآن شرکت درتجارت بین المللی میباشدومیتواندضمن تآمین داخل اقدام به صادرات نماید به امیداینکه روزی فرابرسدتابا سیاست های اینچنینی درردیف پنج کشوراول جهان شویم
  3/7-تعدادافرادبکارگرفته کرولال /زنان سرپرست خانوار/افرادمعلول که قادربه انجام اموری باشند/افرادتحت پوشش کمیته امدادامام نیزجزوامتیازمیباشد
  8–حال هرچه تیراژدرخواست بیشترباشد یقیننآ وضعیت بهتروبهاء کمترخواهد بود برای بالا بردن تیراژمیتوان یک سیستم جانبی برای سفارش همگانی درجواراین سیستم ایجادنمود که فوایدوبحث آن دراین مقوله نمی گنجد
  9- باتوجه به کدشرکتها وکدشهرستانها وشماره حساب پرسنل سیستم هوشمند قادراست به تفکیک شهرستان شعبه توزیع شعبه بانک رادراختیارشرکتهای متقاصی قراردهد
  10-نحوه پرداخت وتوزیع شرکتهای متقاضی به شعب بانکهااعلام مینمایدکارتی بنام افرادصادر که فقط یک حساب (شعبه توزیع کننده بستانکارشود) هدف این است که خریدازهرشهرستان درهمان شهرستان هزینه شود
  11-شخص بامراجعه به بانک کارت رادریافت وبانک پس ازدریافت امضاء ازحساب شرکت متاقضی وجه رابرداشت مینمایدوشخص باارائه کارت البسه خودرا دریافت مینماید
  همراه 09163064776 مدیرعامل شرکت تآزه تآسیس فرتاک سیستم اروند
  باتقدیم احترامات فائقه
  ابراهیم شهبازی650557
  آدرس:اهواز شهرک ملی حفاری – خ فتح 1 پ 32 eshahbazifartak@gmail.com

 2. ابراهیم شهبازی

  ناگفته نماندوزارت نفت وشرکتهای تابعه بادوبرابرنیرووچند برابرهزینه اداره میشوندواما درمورد دزدان مشاغل آینده نفت متوجه شده اند که به تخصص وتجربه ومهارت کاری سمت بالا واضافه حقوق نمیدهند فقط مدرک بالا دارندمیکوشندبهرقیمتی شده مدرک بالا بگیرندفرقی هم نمی کند چه مدرکی باشدجالب است بدانیدبرخی ازآنان سه سال لیسانس یک ونیم سال فوق لیسانس ومدرک دکتراهم ازذانشگاه های خارج مانندهند/ارمنستان/وامثالهم با چند نفر ازاین قبیل آدمها اگر نشستی داشته باشیدآنچنان حرفهای کلیشه ای تحویلتان میدهندکه فکرمیکنیدواقعآبدرستی مدرک گرفته اندولی اگر چند سئوال ابتدایی ازرشته تحصیلیشان بپرسیدمتوجه میشود که آقای ذکتردرحدپایین ترازدیپلم سواددارندمثلا یک دکتربایدبداندچگونه درآمدسرانه رامحاسبه مینمایندیاحتی یک لیسانس حسابداری بایدبذاندکه حسابداری دردوکلمه بدهکاروبستانکارتعریف میشودجالبتر آنکه درشرکت ملی حفاری به یکی از کارکنان تبریک میگفتند که فوق لیسانس بازرگانی بین الملل گرفته ازاو سئوال کردم به زبان انگلیسی بازرگانی چه مشود چون جواب نداشت گفت شما بگوئیدعاجزانه از شما استدعا دارم موجب گردیدطرحی درمجلس تصویب شودتا افرادشاغل دانشجو به مرخصی دانشجویی بروندوحقوق دانشجوئی به آنها پرداخت شود وهم اکنون فارغ التحصیلان هررشته باهماهنگی دانشگاهی که مدرک تحصیلی داده پنجاه سئوال ابتدائی دررابطه باهمان رشته ارائه وامتحان گرفته شودالبته تصحیح بعهده کمیته ای ازشرکت باشدیقینآبالای هفتاددرصدمردودخواهندشدحال اگرپنجاه سئوال رابه آنها بدهیدبخوانندو24 ساعت بعد امتحان بگیرند شک نکنیدحداقل سی درصد مردود میشوند

 3. احمد بنی نعیم

  سلام جناب مهندس احترامآ فرزندان ایثارگران که دوسال است استخدام شدند ولی تاکنون بکارمشغول نشدن لطفآ رسیدگی کنید باتشکر رزمنده4سال جنگ وجانباز25 /وبازنشسته مناطق نفت خیزجنوب میباشم باتشکر ازمهندس دلسوز /