تاریخ: 16:22 :: 2018/02/09
عکس/مهمانی پرندگان مهاجر در تالاب نیمه‌جان میانگران ایذه

پرندگان مهمان و مهاجر ساکن در تالاب نیمه‌جان میانگران ایذه در حسرت خشک شدن این نعمت الهی و ثروت ملی واپسین روزهای مهمانی خود را می‌گذرانند. عکس از سرویس فیلم و عکس آژانس خبری ایذه؛ ایزنا خشکی تالاب میانگران‌ شهرستان ایذه

پرندگان مهمان و مهاجر ساکن در تالاب نیمه‌جان میانگران ایذه در حسرت خشک شدن این نعمت الهی و ثروت ملی واپسین روزهای مهمانی خود را می‌گذرانند.

عکس از سرویس فیلم و عکس آژانس خبری ایذه؛ ایزنا

خشکی و بی آبی در تالاب میانگران ایذه

خشکی تالاب میانگران‌ شهرستان ایذه

Print Friendly, PDF & Email