تاریخ: 2:20 :: 2018/08/19
گزارش تصویری از تمرینات آکادمی کشتی سینا صنعت ایذه

تمرینات آکادمی کشتی سینا صنعت ایذه زیر نظر مربیان و اعضای کادر فنی این باشگاه در حال برگزاری است. عکاس: وحید اورکی – روابط عمومی باشگاه سینا صنعت ایذه

تمرینات آکادمی کشتی سینا صنعت ایذه زیر نظر مربیان و اعضای کادر فنی این باشگاه در حال برگزاری است.

عکاس: وحید اورکی – روابط عمومی باشگاه سینا صنعت ایذه

Print Friendly, PDF & Email