جمعه, ۳۰ فروردین , ۱۳۹۸ Friday, 19 April , 2019
اهدای عضو | ایذه نامه | (آژانس خبری ایذه - ایزنا)
اعضای نوجوان ۱۷ ساله ایذه‌ای به سه بیمار جان دوباره بخشید ۰۳ دی ۱۳۹۷

اعضای نوجوان ۱۷ ساله ایذه‌ای به سه بیمار جان دوباره بخشید

اعضای نوجوان ۱۷ ساله ایذه‌ای به سه بیمار جان دوباره بخشید

اعضای بدن جوان ایذه‌ای به بیماران نیازمند جان دوباره بخشید ۰۵ دی ۱۳۹۶

اعضای بدن جوان ایذه‌ای به بیماران نیازمند جان دوباره بخشید

اعضای بدن سرباز جوان ایذه‌ای مرگ مغزی شده به بیماران نیازمند جان دوباره بخشید.