باران مراکز آموزشی ایذه و سوسن را تعطیل کرد/معابر عمومی زیر آب رفت

سیلاب و آب گرفتگی معابر شهری ایذه در پی بارش باران شدید

بارش باران شدید باعث آب گرفتگی معابر عمومی شهر ایذه و تعطیلی مراکز آموزشی ایذه و سوسن شد.