لزوم راه‌اندازی خط زمینی تلویزیون برای زمان قطع ماهواره / برای رفع مشکل پخش مستقیم تلویزیون ایذه اقدام شد

مدیرکل صدا و سیمای استان خوزستان گفت: اقدامات لازم برای رفع مشکل پخش مستقیم خوزستان صورت گرفت و اقدامات بر این است تا سه هفته آینده این مشکل کاملا بر‌طرف شود.