پاییز در همین حوالی، گزارش تصویری «فصل هزار رنگ» در شهرستان ایذه
پاییز در همین حوالی، گزارش تصویری «فصل هزار رنگ» در شهرستان ایذه

پاییز در همین حوالی، گزارش تصویری «فصل هزار رنگ» در شهرستان ایذه

عکس های بسیار زیبا از طبیعت پاییزی شهرستان ایذه.

عکس از وحید اورکی/