آغاز به فعالیت کانال آژانس خبری ایذه (ایزنا) در سروش
آغاز به فعالیت کانال آژانس خبری ایذه (ایزنا) در سروش
با توجه به مشکلات و قطعی اینترنت و ضرورت انعکاس اخبار و مشکلات شهرستان ایذه، کانال سروش آژانس خبری ایذه (ایزنا) به‌زودی فعالیت خود را در نرم‌افزار سروش از سر خواهد گرفت.

با توجه به مشکلات و قطعی اینترنت و ضرورت انعکاس اخبار و مشکلات شهرستان ایذه، کانال سروش آژانس خبری ایذه (ایزنا) به‌زودی فعالیت خود را در نرم‌افزار سروش از سر خواهد گرفت.

در صورت امکان این فضا را جهت بازخورد و انعکاس بیشتر اخبار به دوستان و مخاطبان خود معرفی کنید.

سروش ایذه , کانال خبری ایذه , کانال سروش ایذه , اخبار ایذه در سروش  , اخبار ایذه در پیام رسانه داخلی 

برای عضویت در کانال خبری آژانس خبری ایذه (ایزنا) در سروش روی این نوشته یا روی عکس زیر کلیک کنید

 ایزنا در سروش