فیلم | تولید سوغات گمک از محصول برنج تازه در بخش سوسن شهرستان ایذه
فیلم | تولید سوغات گمک از محصول برنج تازه در بخش سوسن شهرستان ایذه
با پایان برداشت محصول تازه برنج از سطح شالیزارهای شهرستان ایذه، کار تهیه سوغات گمک در بین برخی از شالیکاران بخش سوسن آغاز شد.
  • نویسنده : وحید اورکی