برداشت برنج از شالیزارهای بخش سوسن - ایذه نامه | (آژانس خبری ایذه - ایزنا) | اخبار ایذه