برداشت برنج از شالیزارهای بخش سوسن - آژانس خبری ایذه - ایزنا | اخبار ایذه