برداشت برنج از شالیزارهای بخش سوسن - ایذه نامه | اخبار ایذه | (آژانس خبری ایذه - ایزنا)