عکس | مراسم استقبال از پیکر شهیدان بهروز محمی لندی و عبدالله موسوی در ایذه برگزار شد