انتخابات مجلس ایذه

آژانس خبری ایذه (ایزنا) :

با توجه به موافیت برخی از کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر ایذه برای شفاف سازی برنامه های خود در قالب رسانه و به نمایش گذاشتن آن جهت مستندسازی برای ارائه در ایام احتمالی پس از پیروزی خود برای مطابقت آن با ایام فعالیت خود، این صفحه جهت پوشش اخبار، برنامه ها، وعده ها و اقدامات کاندیدای مذکور ایجاد شده است و این رویدادهای به صورت روزانه در آن منتشر می شود.

انتخابات ۱۴۰۰ شورای شهر ایذه