عکس | ترافیک چند کیلومتری روز ۱۳ بدر در محور ایذه-پیان-سوسن
عکس | ترافیک چند کیلومتری روز ۱۳ بدر در محور ایذه-پیان-سوسن
به دلیل ازدحام و استقبال شدید گردشگران از منطقه گردشگری سوسن و حضور در منطقه گردشگری گلزار و زیارت امام زاده سلطان ابراهیم (ع)، محور ایذه-پیان-سوسن در روز 13 فروردین اوج ترافیک چند سال اخیر خود پس از گذر از پیک کرونا را تجربه کرد.

آژانس خبری ایذه (ایزنا) – تصاویر دریافتی:

به دلیل ازدحام و استقبال شدید گردشگران از منطقه گردشگری سوسن و حضور در منطقه گردشگری گلزار و زیارت امام زاده سلطان ابراهیم (ع)، محور ایذه-پیان-سوسن در روز ۱۳ فروردین اوج ترافیک چند سال اخیر خود پس از گذر از پیک کرونا را تجربه کرد.

ترافیک 13 فروردین جاده ایذه - سوسن 01

ترافیک ۱۳ فروردین جاده ایذه – سوسن

ترافیک 13 فروردین جاده ایذه - سوسن 01

ترافیک ۱۳ فروردین جاده ایذه – سوسن

ترافیک 13 فروردین جاده ایذه - سوسن 01

ترافیک ۱۳ فروردین جاده ایذه – سوسن