بحران تکراری زباله در خیابان‌های ایذه
بحران تکراری زباله در خیابان‌های ایذه
طی ۲ روز اخیر شاهد انباشت حجم بسیار زیادی زباله رها شده و بدون جمع‌آوری در خیابان‌های ایذه هستیم.

به گزارش آژانس خبری ایذه (ایزنا)  ؛ طی ۲ روز اخیر شاهد انباشت حجم بسیار زیادی زباله رها شده و بدون جمع‌آوری در خیابان‌های ایذه هستیم.

انتظار می‌رود مسئولان امر به‌جای تعریف و تمجید از مدیریت خود، در عمل جهت حل این مساله تکراری ورود کرده و در صورت عدم توانایی پیمانکاران جمع آوری پسماند شهری، اقدام به روی کار آمدن پیمانکار توانمند از طریق مشخص شده در قانون مربوطه کنند.

بحران زباله ها در خیابان های شهر ایذه در حال تبدیل شدن به معضل است

طی ۲ روز اخیر شاهد انباشت حجم بسیار زیادی زباله رها شده و بدون جمع‌آوری در خیابان‌های ایذه هستیم.

انباشت زباله ها در خیابان های ایذه به یک معضل تبدیل شده است

طی ۲ روز اخیر شاهد انباشت حجم بسیار زیادی زباله رها شده و بدون جمع‌آوری در خیابان‌های ایذه هستیم.