آلودگی خودروی حمل زباله شهری ایذه بدون توجه به سلامت عموم و منظر
آلودگی خودروی حمل زباله شهری ایذه بدون توجه به سلامت عموم و منظر
گردش خودروی حمل پسماند شهری ایذه بدون پاکسازی از زباله های چسبیده به بدنه و پخش بوی نامطبوع یکی از مواردی است که شهرداری ایذه می بایست برای سلامت عموم و زشتی منظر به آن توجه داشته باشد.

به گزارش آژانس خبری ایذه (ایزنا) ؛ گشت روزانه برخی از خودروهای جمع آوری و دفع زباله های شهری در خیابان های ایذه با توجه به عدم شست و شوی پس از انچام فعالیت های مربوطه از جمله مشکلاتی است که باعث ایجاد مشکل برای شهروندانی می شود که از کنار این خودرو عبور کرده یا اینکه گردش این خودرو در سطح شهر باعث پراکنش بو و آلودگی در محیط می شود.

این در حالی است که طبق قوانین موجود برای مدیریت پسماند این خودروها باید پس از هربار تخلیه پسماند با استفاده از آب شست و شو و تمیزسازی شده و نباید با آلودگی و ظاهر نامناسب که برهم زننده سلامت عمومی و منظر است در شهر و محیط های عمومی تردد داشته باشند.

آلودگی خودروی حمل زباله شهری ایذه بدون توجه به سلامت عموم و منظر