فیلم | تولید سوغات گمک از محصول برنج تازه در بخش سوسن شهرستان ایذه | خبرنگار: وحید اورکی

تلگرام خبری ایزنا

برای دریافت اخبار شهرستان ایذه در تلگرام خود کلیک کنید