اهدای اعضای بدن بانوی ایذه‌ای به ۳ بیمار نیازمند/ایذه رتبه نخست بخشندگی اعضا در خوزستان
اهدای اعضای بدن بانوی ایذه‌ای به ۳ بیمار نیازمند/ایذه رتبه نخست بخشندگی اعضا در خوزستان
اعضای بدن یک بانوی ایذه‌ای به 3 بیمار نیازمند جانی دوباره بخشید.

به گزارش پایگاه خبری ایذه نامه ( ایزنا)، هفته گذشته در پی اعلام مرگ مغزی یک بانوی ۳۱ ساله ایذه‌ای، خانوده وی با اعلام رضایت برای اهدای اعضای بدن وی، اقدام به کاری بزرگ و کم مانند در سطح استان خوزستان کردند تا نام شهرستان ایذه در این مورد از بخشندگی و کارهای بزرگ انسان دوستانه در صدر استان خوزستان خوزستان قرار گیرد.

کلیه های این بیمار به ۲ بیمار نیازمند اهوازی اهدا و کبد وی برای پیوند به یک بیمار در شیراز به شیراز منتقل شد تا با این کار ۳ بیمار نیازمند برای ادامه زندگی خود جانی دوباره بگیرند.

با توجه به گزارشات اعلام شده از ۲۱ مورد اهدای عضو سال گذشته تاکنون در سطح استان خوزسستان ۶ مورد آن مربوط به شهرستان ایذه بوده است که نشان از بخشندگی و گذشت بالای مردم این دیار و کمک به همنوعان خود در سراسر کشور است.

انتهای پیام/*