عکس | تهیه «گمک» از برنج تازه برداشت شده در بخش سوسن
عکس | تهیه «گمک» از برنج تازه برداشت شده در بخش سوسن
تهیه سوغات گمک از برنج تازه برداشت شده در بخش سوسن شهرستان ایذه توسط اهالی این بخش انجام شد. این کار به دلیل سختی های فراوان و مشکلات کمبود برنج و ممنوعیت کشت این محصول به دلایل کم آبی و گران بودن بذر برنج در سال های اخیر کم رنگ و در حال حرکت به سمت فراموشی است.

برداشت برنج تازه از سطح شالیزارهای بخش سوسن شهرستان ایذه و تهیه سوغات سنتی گمک از آن | عکاس : وحید اورکی

آژانس خبری ایذه (ایزنا) ؛ تهیه سوغات گمک از برنج تازه برداشت شده در بخش سوسن شهرستان ایذه توسط اهالی این بخش انجام شد. این کار به دلیل سختی های فراوان و مشکلات کمبود برنج و ممنوعیت کشت این محصول به دلایل کم آبی و گران بودن بذر برنج در سال های اخیر کم رنگ و در حال حرکت به سمت فراموشی است.

عکاس: وحید اورکی | photographer: vahid oraki

برداشت برنج تازه از سطح شالیزارهای بخش سوسن شهرستان ایذه و تهیه سوغات سنتی گمک از آن | عکاس : وحید اورکی

برداشت برنج تازه از سطح شالیزارهای بخش سوسن شهرستان ایذه و تهیه سوغات سنتی گمک از آن | عکاس: وحید اورکی | photographer: vahid oraki

برداشت برنج تازه از سطح شالیزارهای بخش سوسن شهرستان ایذه و تهیه سوغات سنتی گمک از آن | عکاس : وحید اورکی

برداشت برنج تازه از سطح شالیزارهای بخش سوسن شهرستان ایذه و تهیه سوغات سنتی گمک از آن | عکاس: وحید اورکی | photographer: vahid oraki

 

  • نویسنده : وحید اورکی