مدیر عامل شرکت حفاری شمال برکنار شد
مدیر عامل شرکت حفاری شمال برکنار شد

هدایت الله خادمی مدیر عامل شرکت حفاری شمال پس از مدت ۷ سال مدیریت از سمت خود برکنار شد. به گزارش ایزنا، هدایت الله خادمی مدیر عامل شرکت حفاری شمال پس از مدت ۷ سال مدیریت از سمت خود برکنار شد. براساس این گزارش، از این پس سکاندار شرکت حفاری شمال بر عهده عزت الله […]

هدایت الله خادمی مدیر عامل شرکت حفاری شمال پس از مدت ۷ سال مدیریت از سمت خود برکنار شد.
به گزارش ایزنا، هدایت الله خادمی مدیر عامل شرکت حفاری شمال پس از مدت ۷ سال مدیریت از سمت خود برکنار شد.
براساس این گزارش، از این پس سکاندار شرکت حفاری شمال بر عهده عزت الله حجازی خواهد بود.

 

refrens: oilnews/