گزارش تصویری جشنواره «دا» در بخش سوسن
گزارش تصویری جشنواره «دا» در بخش سوسن

گزارش تصویری جشنواره «دا» در بخش سوسن

گزارش تصویری از جشنواره بازی های بومی محلی «دا» در بخش سوسن

گزارش تصویری پایگاه خبری ایزنا از جشنواره بازی های بومی محلی «دا» در بخش سوسن.

عکس: وحید اورکی/