نظرسنجی انتخاباتی/شما به کدام یک از کاندیداهای زیر رای می دهید؟
نظرسنجی انتخاباتی/شما به کدام یک از کاندیداهای زیر رای می دهید؟

کاندیدای مورد نظر خود برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص کنید. در نظر سنجی پایگاه خبری ایزنا برای انتخاب کاندیدای مورد نظر خود در مجلس دهم شرکت کنید. به کدام یک از افراد زیر رای خواهید داد؟ [poll id=”3″]

نظرسنجیکاندیدای مورد نظر خود برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص کنید.

در نظر سنجی پایگاه خبری ایزنا برای انتخاب کاندیدای مورد نظر خود در مجلس دهم شرکت کنید.

به کدام یک از افراد زیر رای خواهید داد؟

[poll id=”3″]