گزارش تصویری حضور حماسی مردم ایذه در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن
گزارش تصویری حضور حماسی مردم ایذه در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن

مردم شهرستان ایذه با حضور حماسی خود در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن برگ زرین دیگری به صفحه افتخارات خود افزودند. به گزارش ایزنا؛ مردم شهرستان ایذه با حضور حماسی خود در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن برگ زرین دیگری به صفحه افتخارات خود افزودند. عکس از وحید اورکی

مردم شهرستان ایذه با حضور حماسی خود در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن برگ زرین دیگری به صفحه افتخارات خود افزودند.

22 بهمن ایذه / عکس از وحید اورکی

به گزارش ایزنا؛ مردم شهرستان ایذه با حضور حماسی خود در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن برگ زرین دیگری به صفحه افتخارات خود افزودند.

عکس از وحید اورکی