پایان نام‌نویسی شورای ششم در شهرستان ایذه با ۱۹۹ نفر
پایان نام‌نویسی شورای ششم در شهرستان ایذه با ۱۹۹ نفر
نام‌نویسی شورای ششم در شهرستان ایذه با ۱۹۹ نفر از جمله حضور یکی از شهرداران سابق تا اعضای شورای شهر سابق و فعلی در انتخاب ششم به پایان رسید.

پایان نام‌نویسی شورای ششم در شهرستان ایذه با ۱۹۹ نفر

به گزارش آژانس خبری ایذه (ایزنا)؛ ثبت‌نام کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر در حالی به پایان رسید که دو شهر ایذه و دهدز شاهد ثبت نام ۱۹۹ داوطلب بودند.

بر این اساس تا پایان وقت ثبت‌نام این دوره تعداد ۱۷۷ نفر برای شهر ایذه نانم‌نویسی کرده که ۷ نفر از آنها را بانوان تشکیل داده‌اند.

از مجموعه ۱۹۹ نفر نیز برای شهر دهدز ۲۲ نفر ثبت‌نام کرده که یک نفر زن نیز حضور داشته است.

ثبت‌نام برخی از کاندیدا و اعضای شوراهای سابق شهر، ثبت‌نام چند عضو شورای فعلی و اعلام حضور یکی از شهرداران اسبق ایذه در این رقابت از نکات قابل بیان اعلام حضور شورای ششم در شهر ایذه است.

انتهای پیام/*