فیلم | احمد نوذرپور: همه حق شغل دارند ولی با رابطه و برادری نه/استخدام نزدیکان به واسطه شورا شدن ممنوع
فیلم | احمد نوذرپور: همه حق شغل دارند ولی با رابطه و برادری نه/استخدام نزدیکان به واسطه شورا شدن ممنوع
احمد نوذرپور کاندیدای ششمین دوره شورای اسلامی شهر ایذه: همه افراد بیکار در یک شرایط برابر حق اشتغال دارند. هرکسی شرایط و تخصث ورود را داشته باشد به کار وارد می‌شود. نزدیکانم به واسطه اینکه من شورا هستم حق ورود و استخدام ندارند. همه افراد حق اشتغال دارند ولی هیچ فردی حق تحمیل نیروی رابطه‌ای ندارد.

پاسخ صریح به اشتغال بستگان شورایی‌ها

احمد نوذرپور کاندیدای ششمین دوره شورای اسلامی شهر ایذه:

🔹همه افراد بیکار در یک شرایط برابر حق اشتغال دارند.
🔹هرکسی شرایط و تخصث ورود را داشته باشد به کار وارد می‌شود.
🔹نزدیکانم به واسطه اینکه من شورا هستم حق ورود و استخدام ندارند.
🔹همه افراد حق اشتغال دارند ولی هیچ فردی حق تحمیل نیروی رابطه‌ای ندارد.

این بخش چالشی-خبری ادامه دارد…