فیلم | کشته شدن یک قلاده خرس توسط برخی از اهالی دهستان مرغا
فیلم | کشته شدن یک قلاده خرس توسط برخی از اهالی دهستان مرغا
یک قلاده خرس گرسنه توسط برخی از اهالی روستای مرغا پس از زنده گیری و اسارت تلف شد.

یک قلاده خرس گرسنه توسط برخی از اهالی روستای مرغا پس از زنده گیری و اسارت تلف شد.